Sprzedaż Ratalna - Karencja

Kup teraz a pierwszą ratę zapłać nawet 3 miesiące później!

Teraz kredyt w Santander Consumer Banku możesz jeszcze lepiej dopasować do swoich możliwości finansowych. Korzystając z opcji karencji, czyli przesunięcia okresu spłaty rat i odsetek, zyskasz sposobność odroczenia terminu spłaty kredytu nawet o 4 miesiące od momentu zawarcia umowy.

Karencja to odroczenie terminu spłaty na okres 1, 2 lub 3 miesiące, możliwe dla kredytów na zakup towarów i usług w Santander Consumer Banku. Odroczenie płatności odnosi się w tym wypadku nie tylko do kapitału, ale także do odsetek, przy czym pierwsza rata będzie płatna dopiero w 4. miesiącu kalendarzowym, licząc od daty zawarcia umowy kredytowej. Karencja nie powoduje zmiany okresu kredytowania, a naliczone w jej trakcie odsetki zostaną doliczone do pierwszych rat w harmonogramie, dzięki czemu nie ma konieczności ich jednorazowej spłaty w pierwszym miesiącu spłaty zobowiązania.

1. Zakup towaru na raty

Kup teraz a pierwszą ratę zapłać nawet za 4 miesiące!

2. Okres karencji /1-3 miesięcy/

Skorzystaj z karencji i odrocz termin pierwszej raty
o 1, 2, 3 miesiące, wg. Twojego wyboru*.

3. Rozpoczęcie spłaty rat

Dzięki karencji spłata rozpocznie się nie w pierwszym
miesiącu (licząc od daty zawarcia umowy o kredyt), ale
odpowiednio w miesiącu 2-gim, 3-cim lub 4-tym.

4. Spłata rat

Wszystkie raty w kredycie z karencją są równej wysokości.
Naliczone za okres karencji opłaty są doliczane do rat, zgodnie
z harmonoramem spłaty kredytu, dzięki czemu nie musisz ich
spłacac jednorazowo w pierwszym miesiącu spłaty zobowiązania.

*Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z odroczonym terminem spłaty pierwszej raty należy do Santander Consumer Bank S.A.