Reklamacje

Reklamacje

BRYLANT Spółka Jawna (jako właściciel sklepu LuxTime.pl) z siedzibą w Kowarach woj. dolnośląskie, ul. 1 Maja 37; NIP 6112306888, Regon 230842726 odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres:

  • BRYLANT Spółka Jawna, uL. 1 Maja 37, 58-530 Kowary

Pozostałe dane kontaktowe w sprawach reklamacji:

  • email: reklamacje@luxtime.pl
  • Telefon: 753 753 307

 


 

Formularz reklamacji towaru - Pobierz

  • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na wskazany powyżej adres.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 


.

Uwaga: LuxTime.pl nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z działem obsługi klienta.

 

Obsługa Sklepu

LuxTime.pl