Funkcja wskazań faz księżyca

Producenci zegarków dbając o wymagania swoich klientów, coraz częściej podejmują próby mające na celu zwiększyć funkcjonalność swoich produktów. Obecnie oprócz tradycyjnych zegarków, których zadaniem jest mierzenie czasu, na rynku jest bardzo wiele czasomierzy o wzbogaconej funkcjonalności. Zegarek dodatkowo wyposażony w chronograf, datownik czy obrotowy pierścień jest dużo bardziej praktyczny od tradycyjnego. Jedna z rzadszych funkcji, która wzbudza spore zainteresowanie wśród pasjonatów sztuki zegarmistrzostwa to wskazania faz księżyca.

Funkcja odpowiedzialna za wskazania faz księżyca zalicza się do bardzo specyficznych urozmaiceń, jakie można znaleźć w zegarku. Możliwości, które oferuje w praktyce, może wykorzystać rybak, żeglarz bądź inna osoba, której życie jest w pewnym sensie związane z morzem. W sporadycznych przypadkach skorzysta z niej także grzybiarz i hodowca roślin. Cykl rozpoczyna się w dniu określanym mianem nowiu. Wtedy księżyc jest niewidoczny z Ziemi, ponieważ znajduje się najbliżej słońca. Pełny cykl trwa dokładnie 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 2,8 sekundy. W tym czasie księżyc przechodzi przez schematyczne fazy. Pierwsza z nich rozpoczyna się, kiedy słońce rzuca swoje promienie na połowę powierzchni księżyca, a ten je odbija w tym samym kierunku. Zjawisko jest niewidoczne z Ziemi. Dlatego przez pierwszych 8 dni cyklu funkcja wbudowana w czasomierz pokazuje tylko granatowe tło.

Kolejna faza ma miejsce po upływie 8 dni, czyli między nowiem a pierwszą kwadrą. Księżyc wschodnią częścią powierzchni zaczyna odchylać się od słońca. Naukowcy bardzo często określają to zjawisko mianem „dopełniania”. Potocznie można powiedzieć, że „księżyca przybywa”, ponieważ niektóre promienie słońca po odbiciu są widoczne z Ziemi. Pewna część księżyca zazwyczaj w kształcie charakterystycznego „rogala” zaczyna być widoczna z Ziemi. Podobnie jak na niebie tak też na granatowym tle wbudowanym w czasomierz, zaczyna być widoczny księżyc.

Moonphase Certina

Następną fazą jest pierwsza kwadra. Charakteryzuje się ona tym, że z Ziemi widoczna jest wschodnia połowa powierzchni księżyca. Zatem układ Ziemi i Słońca jest prostopadły, co oznacza, że począwszy od nowiu księżyc pokonał już ćwierć orbity, po której się porusza. Oczywiście zjawisko to jest także widoczne na tarczy czasomierza. Kolejna faza to przejście z pierwszej kwadry w pełnię, czyli stopniowe odsłanianie zachodniej powierzchni księżyca.

Kiedy nastaje pełnia z Ziemi widoczna jest cała powierzchnia księżyca. Najlepiej to zjawisko można zaobserwować o północy. Podobnie zegarek posiadający unikalną funkcję będzie na swojej tarczy pokazywał cały księżyc. Następnie zaczyna go ubywać, ale w tym przypadku widoczna przestaje być wschodnia strona. Kiedy czasomierz pokazuje tylko zachodnią powierzchnię to znak, że rozpoczęła się druga kwadra cyklu. Księżyc widoczny z Ziemi znowu przybiera kształt „rogala”, ale tym razem odwróconego. Kiedy całkowicie znika to znak, że znowu zaczyna się nów.

Powyższy cykl jest bardzo skomplikowany co oznacza, że zegarmistrzowie muszą posiadać dużą wiedzę i umiejętności, aby funkcja poprawnie działała w zegarkach mechanicznych cechujących się wieloma komplikacjami. Zatem obecność na tarczy funkcji wskazań faz księżyca przekłada się na jego cenę i prestiż. To jeden z powodów, dla którego prestiżowe manufaktury wyposażają w funkcję swoje najbardziej eleganckie linie zegarków. Koło, które jest wbudowane w mechanizm i na którym jest zilustrowany cykl ruchu księżyca przeważnie liczy 59 zębów, które przemieszczają się o 1/59 na dobę przy pomocy sprzężonych elementów. Zegarki wskazujące fazy księżyca bardzo często zaokrąglają cykl do 29,5 dnia, który naprawdę trwa 29,53 dnia. Z tego powodu użytkownik zegarka co 2 lata, 7 miesięcy i 20 dni powinien korygować powstałe odchylenia. Najbardziej poważane manufaktury opracowały koło funkcji, które posiada aż 135 zębów. Powoduje ono, że cykl w czasomierzu trwa 29 dni 12 godzin i 45 minut, dzięki czemu korekty należy dokonywać co 122 lata. Możliwe jest także, aby w funkcję były wyposażone czasomierze napędzane mechanizmami kwarcowymi zarówno te tradycyjne, jak i elektroniczne. Jednak w tym przypadku funkcja nie wzbudza takiego podziwu, ponieważ o wiele łatwiej ulokować ją w zegarku.

Drugim aspektem, który sprawia, że zegarek wyposażony we wskazania faz księżyca jest bardzo pożądany przez miłośników zegarmistrzostwa to wygląd. O ile chronograf i obrotowy pierścień czy datownik opierają swoją konstrukcję na cyfrach, to w przypadku faz księżyca jest całkowicie inaczej, ponieważ funkcja jest w pełni graficzna, co w zestawieniu z innymi sprawia, że przyciąga wzrok. Zatem służy ona za rewelacyjny element dekoracyjny. Tarcza zegarka jest urozmaicona, ponieważ znajduje się na niej funkcja, która swoim wyglądem całkowicie odbiega od pozostałych.

Funkcja odpowiedzialna za wskazania faz księżyca obecnie jest mało praktyczna, ale okazuje się, że ma bardzo wiele innych zalet, które sprawiają, że wzbudza podziw wśród miłośników czasomierzy na całym świecie. Jednak każdy stający przed wyborem zakupu zegarka musi zdecydować indywidualnie czy warto inwestować w czasomierz, który ją posiada. Zegarek zalicza się do grupy najbardziej osobistych przedmiotów codziennego użytku i zawsze powinien być wyposażony w takie funkcje, jakie preferuje użytkownik, niezależnie od tego, czy będzie z nich korzystał każdego dnia, czy tylko sporadycznie